Skip to main content

To: Općinsko vijeće Općine Ilijaš

Zaustavimo pretjeranu gradnju na Banovcu

Molimo vas da iskoristite svoje ovlasti i izmjenom regulacionog plana spriječite daljnju pretjeranu stanogradnju na području Banovca iz sljedećih razloga:
1. Spriječite dehumanizaciju ljudskog življenja u naselju
2. Obezbijedite dovoljan broj parking mjesta za građane i posjetioce Ilijaša
3. Obezbijedite nesmetano vodosnabdijevanje

Why is this important?

U proteklih desetak godina na području grada izgrađene su 4 velike stambene zgrade sa nekoliko stotina stanova. U isto vrijeme oko tih zgrada je izgrađeno NULA parking mjesta. Stanari novih zgrada imaju izbor da kupe parking mjesto u suterenu zgrade ili da parkiraju na parking mjestima izgrađenim oko starijih zgrada ili javnih objekata. Korisnici poslovnih prostora u tim zgradama su prinuđeni koristiti parking mjesta oko drugih zgrada čime dovode u nepovoljan položaj stanare zgrada koje su izgrađene ranije, uz poštivanje standarda. Podsjećam, prema normativima koji se trenutno koriste kod izrade regulacionih planova za stambeni prostor je potrebno obezbijediti 1,1 parking mjesta (PM) po stanu (jedno za svaki stan i 10% za goste), za poslovne prostore jedno PM za svakih 60 m2 bruto građevinske površine, za administrativni prostor jedno PM za svakih 30m2 bruto građevinske površine.
Šta mi imamo na Banovcu?
U zadnjih desetak godina regulacioni plan Banovac je promijenjen najmanje tri puta. Podsjetiću vas da je na ovom lokalitetu bila planirana gradnja gradskog bazena, zatim komercijalnih garaža, onda stanogradnja po jednom planu i na kraju urbicid po najnovijem planu. Da li znate da vas očekuje 6 spratova na livadici u četverouglu fazum- žuta zgrada – A2 – crvena zgrada? Znate li da se na preostalom zemljištu, pored izgrađene neuseljene zgrade, tačnije iza nje planira izgradnja još najmanje tri zgrade, vjerujem po 6 spratova svaka? Da li su stanari koji su kupovali stanove u ovim zgradama, kada su bile na prostranim i osunčanim lokacijama, znali da će dobiti nove na svega nekoliko metara? Da li su prevareni? Da li znate da se čitavo ovo naselje u izgradnji, sa stotinama novih stanova, zajedno sa Podlugovima i donjim dijelom općine napaja pitkom vodom kroz jednu cijev promjera 20 cm? Da li mislite da ćete imati dovoljno pitke vode već sljedećeg ljeta, posebno ovi na višim spratovima novih zgrada? Da li znate ko ima koristi od svega? Znate li ko će godinama plaćati cijenu koristi iz prethodnog pitanja? Svi mi. Ko je sve to omogućio a ko može zaustaviti?
Naš grad je jedan od rijetkih u kojima ne morate plaćati parking, bilo da tu živite ili ste gost. Pretjeranom stanogradnjom na jednom uskom području se vještački izaziva nestašica parking prostora. Kome to ide u prilog? Ide u prilog budućem investitoru koji će graditi komercijalne garaže (sada su predviđene pored Binga). Ko će platiti cijenu profita budućeg investitora? Svi mi koji nećemo imati gdje parkirati svoje vozilo. Oni koji žive u zgradama izgrađenim u bivšoj državi će se boriti za parking mjesto sa stanarima novih zgrada koji neće moći odvojiti 15-20 hiljada KM za parking mjesto u podrumu zgrade u kojoj će živjeti. Možda će imati dva ili više automobila po stanu. Možda ćete samo trebati šišanje ili uređivanje obrva u jednom od salona u jednoj od novih zgrada u kojima je investitor trebao obezbijediti parking i za bricu i za mušteriju. Nema veze, biće plaćeni parking kod Binga, do brice ćete prošetati. Ako bude dovoljno hladno možda obrve same spadnu do kozmetičarke.
Ko je odgovoran za ovakvo stanje? Isključivo Općina Ilijaš koja investitorima dozvoljava da im se podzemne garaže računaju kao dovoljne, dozvoljava da se parking mjesta za poslovne prostore koriste na javnim parkinzima, ona koja prodaje lotove u milionskim iznosima pa onda vraća uslugu investitoru odobravanjem dehumanizacije ljudskog življenja u prenatrpanim prostorima, kao da ne postoji nijedno drugo mjesto za gradnju.
Konfiguracija terena u gradu kojem živimo je veoma nepovoljna za prirodno strujanje zraka i uglavnom smo na vrhu liste po zagađenosti zraka u BiH. Gradnja većeg broja visokih zgrada uz postojanje Savića brda u neposrednoj blizini će dodatno otežati cirkulaciju zraka i kvalitet zraka će dodatno opasti.
Šta možemo učiniti?
Kao prvo nemojmo dozvoliti da nam se klasični urbicid i omogućavanje extra profita investitorima predstavi kao društveni napredak. To nije slučaj. Možemo takođe potpisati peticiju na ovom linku: sa sljedećim zahtjevima:
1. Da se hitno izmijeni regulacioni plan kako bi se spriječila daljnja dehumanizacija života u Ilijašu;
2. Da se zaustavi izdavanje novih građevinskih dozvola na lokalitetu Banovac;
3. Da se izmijene izdate građevinske dozvole na način da se investitori obavežu da izgrade parking mjesta oko zgrada na način da se najviše jedna trećina potreba za parking mjestima ostvari u garažnim objektima a ostatak planira na otvorenom prostoru;
4. Da se neizgrađeno građevinsko zemljište na lokalitetu Banovac planira za izgradnju javnog parkinga i sportske plohe;
5. Da se omogući vodosnabdijevanje naselja na način koji neće uzrokovati nestašice vode u bilo koje doba godine.
(Lista zahtjeva može biti dorađena sjednici Općinskog vijeća Općine Ilijaš kojoj će biti dostavljena)

Ilijaš, Bosnia and Herzegovina

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2022-12-16 11:51:56 +0000

100 signatures reached

2022-12-14 09:21:26 +0000

50 signatures reached

2022-12-13 15:01:35 +0000

25 signatures reached

2022-12-13 13:17:59 +0000

10 signatures reached