Skip to main content

To: LETA AYISYEN, TANPRI EDE PWÒF SOREL JASMIN JWENN LAVI

LAVI PWÒF SOREL JASMIN AN DANJE

Pwofesè Sorel JASMIN pran yon bal nan kou pandan l ap travay ak elèv nan klas. Pwofesè Sorel se yon sendikalis ki goumen anpil pou defann dwa pwofesè. An n rele anmwey pou Leta ayisyen ede Sorel JASMIN al fè operasyon an Kiba pou li pa paralize.

Why is this important?

Bal mawon ki anndan kou pwofesè Sorel JASMIN an riske paralize 4 manm li yo si li pa fè yon operasyon prese prese. An n rele anmwey sekou pou kòlèg Sorel k ap soufri!

Port-au-Prince, Haïti

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2023-03-13 20:01:22 +0000

500 signatures reached

2023-03-13 03:15:39 +0000

100 signatures reached

2023-03-13 02:16:34 +0000

50 signatures reached

2023-03-13 01:56:08 +0000

25 signatures reached

2023-03-13 01:35:38 +0000

10 signatures reached